Politica de protecție a datelor cu caracter personal

a societății FLORAN PROPERTIES SRL

Siguranță datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru societatea noastră. Vă informam că, în colectarea, prelucrarea, transmiterea și păstrarea datelor cu caracter personal, respectam Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și vă confirmam că datele dumneavoastră sunt în siguranță.

Datele cu caracter personal, pe care dumneavoastră le transmiteți către organizația noastră (nume, prenume, adresa, număr de telefon, cont bancar, adresa e-mail), atunci când completați contractele de prestări servicii sau când completați mesajele adresate organizației, vor fi folosite pentru îndeplinirea intereselor legitime ale organizației oricând legea cere acest lucru.

Pentru că este important pentru noi, datele personale trebuie să rămână personale și de aceea:

 • Vă comunicam scopul pentru care sunt utilizate datele dumneavoastră;
 • Vă solicitam acordul oricând legea cere acest lucru;
 • Vă comunicam care este perioada pentru care vom pastra datele dumneavoastracu caracter personal în sistem;
 • Vă informam că, în ceea ce privește datele cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care noi le respectăm:
  • - dreptul la informare;
   - dreptul de acces la date;
   - dreptul la rectificare;
   - dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
   - dreptul la restricționarea prelucrării;
   - dreptul la portabilitatea datelor;
   - dreptul la opoziție;
   - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
   - dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

FLORAN PROPERTIES SRL are obligația de a administra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate pentru exercitarea activităților specifice scopului și asigura persoanele vizate că la nivelul organizației exista suficiente proceduri și persoanele care se ocupa cu prelucrarea datelor sunt suficient instruite.

Pentru orice informație legata de datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa organizației noastre folosind datele de contact de mai jos.