Termeni și condiții

Proprietarul website-ului

Site-ul floran.ro aparține societății comerciale FLORAN PROPERTIES SRL, cu adresa sediului social în Str. Avram Iancu, Nr. 158A, Ap. 5, Florești, jud. Cluj, România, fiind înscrisă în Registrul Comerțului județului Cluj sub numărul de ordine J12/2246/31.07.2020, înregistrată fiscal cu cod unic de înregistrare 42858647, adresă de e-mail: properties (at) floran.ro și telefon: 0371.700215.

Site-ul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui website ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în această pagină. Vizitând și utilizând acest website acceptați automat termenii și condițiile prezentate mai jos. În cazul în care nu acceptați, vă rugăm să nu utilizați acest website. Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorilor care contribuie cu informații pe website. Site-ul poate conține link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea acestui website. FLORAN PROPERTIES SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau termenii de utilizare a oricărui alt website care nu îi aparține.

Utilizarea website-ului

Accesul pe acest website se face gratuit. Scopul website-ului este de a informa, de a ajută utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare referitoare la activitatea FLORAN PROPERTIES SRL și de a vinde serviciile societății.

Pentru că website-ul floran.ro să poată garanta permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectați următorii termeni de utilizare:

  • WEBSITE-UL SE VA UTILIZA ATÂT ÎN INTERES PERSONAL, CÂT ȘI COMERCIAL.
  • NU SE VA COPIA SAU DISTRIBUI NICI O INFORMAȚIE (text, poze, video, sau orice alt material) FĂRĂ A OBȚINE ÎN PREALABIL ACORDUL SCRIS DE LA FLORAN PROPERTIES SRL – PROPRIETARUL WEBSITE-ULUI.
  • NU VEȚI MODIFICA SAU DEGRADA NICI O PARTE DIN ACEST WEBSITE, ÎN AFARĂ DE PĂRȚILE UNDE AVEȚI LEGAL ȘI PRESTABILIT ACCES.
  • NU VEȚI PUBLICA PE ACEST WEBSITE INFORMAȚII CARE POT INDUCE ÎN EROARE CORECTITUDINEA DATELOR (text, materiale video, poze, etc).
  • VEȚI RESPECTA TERMENII ȘI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACEST WEBSITE.

Sunteți unicul răspunzător pentru activitatea desfășurată pe acest website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului va este oferit gratuit, cu scop informațional. Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul scris FLORAN PROPERTIES SRL. Sunteți de acord să nu folosiți, copiați, distribuiți conținutul acestui website în niciun scop, atât comercial, cât și ne-comercial.

Conţinutul şi elementele de grafică, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului www.floran.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin FLORAN PROPERTIES SRL.

Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţîn www.floran.ro, acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţînător sau o altă sursă.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care FlORAN PROPERTIES SRL le deţine asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului.

Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligăţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea www.floran.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

TOATE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ASUPRA www.floran.ro APARȚIN FLORAN PROPERTIES SRL.

Garanții, limitări și răspundere

Neangajarea răspunderii

Societatea FLORAN PROPERTIES SRL depune eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul www.floran.ro să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, www.floran.ro nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

www.floran.ro nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

www.floran.ro nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei www.floran.ro de a respecta legislaţia în vigoare.

www.floran.ro nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

www.floran.ro își rezervă dreptul că în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

www.floran.ro nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal.

www.floran.ro își rezervă dreptul de a suspendă sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

www.floran.ro nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar Utilizatorii își vor asumă în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

www.floran.ro își rezervă dreptul de a modifică în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.

www.floran.ro nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul www.floran.ro, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

www.floran.ro își rezervă dreptul de a modifică în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.

Descrierea serviciilor pentru plata online

FLORAN PROPERTIES SRL acceptă plăți online prin intermediul NETOPIA Payments pentru serviciile de închiriere și subînchiriere a bunurilor proprii, în avans, în baza unui contract de închiriere sau sub-închiriere întocmit și a unei facturi emise de către societate.

Contractele de închiriere sau sub-închiriere se pot încheia în lei românești sau în euro, însă facturile emise către persoane fizice se vor emite exclusiv în lei românești în conformitate cu legislația în vigoare în baza cursului agreat în contractul de închiriere sau de sub-închiriere, de regulă cursul emis de B.N.R. pentru ziua emiterii facturii.

FLORAN PROPERTIES SRL acceptă plăți online prin intermediul NETOPIA Payments pentru refacturarea utilitățiilor folosite de către chiriași, în baza contractului de închirere sau de sub-închiriere întocmit, a facturii de utilizare emise de furnizor sau a listei de cheltuieli emise de Asociația de Proprietari sau Locatari din care face parte imobilui și refacturate clientului-chiriaș.

Chiriașul are la dispoziție plata online ca alternativă la celelalte modalități de plată: transfer bancar sau depunere de numerar la ghișeul băncii.

Politica de livrare a bunurilor/serviciilor

FLORAN PROPERTIES SRL pune la dispoziție imobilul închiriat ulterior semnării contractului de închiriere sau de sub-închiriere și achitării în avans a chiriei pentru prima lună de contract și - după caz - a garanției de bună execuție a contractului în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat la data punerii în posesie între reprezentantul societății și clientul-chiriaș.

Politica de retur/anulare

Plățile online se fac în baza contractului de închiriere și/sau subînchiriere și a facturii emise. Plățile online pot fi anulate în conformitate cu clauzele din contractul de închiriere și/sau sau de sub-închiriere.

Politica de confidențialitate

FLORAN PROPERTIES SRL respectă regulile drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(Vă rugăm citiți și Politica de protecție a datelor)

Informații privind siguranța datelor clienților

FLORAN PROPERTIES SRL nu stochează niciun fel de informații sau date ale clienților provenind din tranzacțiile efectuate online pe servere proprii.

Plățile online sunt procesate 3D-Secure prin intermediul NETOPIA Payments. Termenii și condițiile procesatorului se aplică pentru tranzacțiile efectuate în numele și pe seama FLORAN PROPERTIES SRL.

Data publicării și informații despre modificarea acestor termeni

Prezentul document cu termenii și condițiile site-ului a fost publicat astăzi, 25 septembrie 2020 și este în vigoare până la o nouă modificare a acestora.

FLORAN PROPERTIES SRL (www.floran.ro) poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare website-ului www.floran.ro fără a anunță acest lucru anterior în conținutul site-ului. Va rugăm, deci, să recitiți periodic termenii și condițiile de utilizare a acestui website.

Utilizarea website-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor www.floran.ro și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai platformei vor fi supuse spre soluționare forurilor judecătorești sau arbitrajului.